Adres zamieszkania

Krótka ankieta
Informacje przesyłane do Socrates Sp. z o.o. z siedzibą biura w Krakowie, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17, obejmujące dane osobowe są chronione przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).