1. Misja

Nasza szkoła, od ponad czternastu lat, zrzesza bardzo dobrze wykwalifikowanych nauczycieli (doświadczonych pedagogów, egzaminatorów OKE), którzy są oddani swojej pracy. Nasi życzliwi i kompetentni nauczyciele, pragną, aby uczniowie, uczyli się w miłej i przyjaznej atmosferze, żeby nadrobili, jak najszybciej, zaległości, co zaowocuje w przyszłości, zdaniem egzaminu maturalnego, który będzie uwieńczeniem, starania się uczniów, przez cały okres ich kształcenia.

2. Zezwolenia i rejestracja:

Posiadamy wszelkie zezwolenia, na prowadzenie szkoły. Nasze X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. St. Wyspiańskiego, ma uprawnienia szkoły publicznej.

Liceum, jest wpisane, do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa:

nr wpisu: EK-07. 43203-2-12.2004, zaświadczenie nr 174/17

Nadzór nad szkołą, sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Wydział Edukacji Miasta Krakowa.

Zapraszamy, do skorzystania, z naszej oferty edukacyjnej.