W naszych Liceach, kształcą się osoby, w wieku 45+ i młodsze (od 18 lat), które zameldowane są na stałe lub na tymczasowo, na terenie Powiatu Krakowskiego,
w miejscowościach takich jak:

Czernichów, Igołomia, Iwanowice, Jerzmanowice – Przegnia, Kocmyrzów, Krzeszowice, Liszki, Luborzyca, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wawrzeńczyce, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.

 

Kandydaci, którzy ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową, uczęszczają do Dwuletniego Liceum, natomiast absolwenci ośmioletniej Szkoły Podstawowej, uczą się w Trzyletnim Liceum.

Nauka, prowadzona jest, w systemie zaocznym ( w soboty i w niedziele ). Zajęcia, trwają przeważnie od godziny 8.00 do 16.00, a odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. Smoleńsk 7 ( ulica, po prawej stronie Filharmonii Krakowskiej ).

 

Uczniowie naszych Liceów dla Dorosłych, mają niepowtarzalną okazję, zdobycia średniego wykształcenia, całkowicie bezpłatnie! Finansujemy:

 

  1. Dojazdy do szkoły w obydwie strony!
  2. Zestawy podręczników, na cały okres kształcenia!
  3. Kurs obsługi komputera i Internetu od podstaw oraz dodatkowe zajęcia informatyczne!
  4. Rozmowy z doradcami zawodowo-edukacyjnymi!

 

Nasze kompetentne, życzliwe i wyrozumiałe Grono Pedagogiczne, dołoży wszelkich starań, aby solidnie przygotować Państwa do zdobycia średniego wykształcenia oraz do zdania egzaminu maturalnego, który będzie uwieńczeniem Państwa Dwuletniego lub Trzyletniego cyklu kształcenia.

              AKTUALNE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ KLAS UNIJNYCH DO POBRANIA:                         
       

 

Klasa II F

 

 

Klasa II G

 

 

Klasa I H

 


             

Projekt finansowany przez:

 EUEFS_P-kolorKAPITAL_LUDZKI

Partnerzy Projektu:


Korporacja Samorządowa im. J. Dietla

logo_Koropracji_1

logo