Dziękujemy, za wybór naszej szkoły. Jest Pani/Pan już wstępnie zapisana/y, do X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Stanisława Wyspiańskiego. Jednak, żeby być pełnoprawnym uczniem naszego Liceum, należy zgłosić się, do szkolnego sekretariatu i przynieść dokumenty, tzn. świadectwo ostatnio ukończonej szkoły (ośmioletniej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej) oraz dwa zdjęcia i dowód osobisty.

Kandydaci, którzy chcą zapisać się na semestr wyższy, niż pierwszy, zobowiązani są dołączyć świadectwa z poszczególnych klas, z poprzedniej szkoły średniej lub ewentualnie indeks.

Zapraszamy, do naszego sekretariatu, który mieści się, przy ul. Jagiellońskiej 6A / 17 na II piętrze

(Idąc od Rynku Głównego ul. Szewską, pierwsza przecznica w prawo, budynek po prawej stronie).

Pozdrawiamy i zapraszamy, Dyrekcja X LO dla Dorosłych im. St. Wyspiańskiego