X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

 

Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową, mogą się zapisać na trzeci semestr Liceum Trzyletniego, czyli wstępują od razu do drugiej klasy.

Na trzeci semestr LO trzyletniego, mogą się również zapisać osoby, które mają już zaliczone poszczególne semestry, w innej szkole (dziennej, wieczorowej, zaocznej lub eksternistycznej). Uczniowie, którzy uzyskali pozytywne oceny, w poprzednich szkołach, powinni dołączyć, do swoich dokumentów, świadectwa z młodszych klas lub indeks.

Podanie, z prośbą o przyjęcie do szkoły, znajdą Państwo tutaj:

Matura w naszym Liceum, jest taka sama, jak we wszystkich szkołach publicznych, a świadectwa egzaminu dojrzałości, uprawniają naszych absolwentów, do rozpoczęcia studiów, na wybranej uczelni.

Wzór świadectwa maturalnego:pdf_ico

Dokumenty, które należy przynieść, w celu zapisania się do szkoły:

 • świadectwo ostatnio ukończonej szkoły (Zasadniczej Szkoły Zawodowej),
 • dwa zdjęcia,
 • dowód osobisty.

(Brakujące dokumenty, można przynieść, w innym terminie).

 

POZOSTAŁE INFORMACJE O SZKOLE

 

1. Uprawnienia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że jest nadzorowana przez Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz wydaje świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego, na drukach ministerialnych.

Wzór świadectwa ukończenia szkoły średniej: pdf_ico

2. Kształcenie

 • Mamy bogaty wybór języków obcych, obecnie, słuchacze uczą się: j. angielskiego i rosyjskiego (jeden język do wyboru), ale istnieje możliwość nauki innego języka obcego, np. j. włoskiego czy j. niemieckiego, w zależności od tego, na jaki język zdecydują się uczniowie, na początku pierwszej klasy.

 • Szczegółowych informacji, o warunkach uzyskiwania zaliczeń, udzielają nauczyciele od poszczególnych przedmiotów.

 • Zajęcia odbywają się, przy ul. Smoleńsk 7 (budynek Szkoły Podstawowej nr 4, ulica po prawej stronie, za Filharmonią Krakowską),

 • Słuchacze, uczęszczają do szkoły, dwa razy w miesiącu (w soboty i w niedziele), zajęcia trwają przeważnie od godz. 8.00 do 16.00. Szczegółowe harmonogramy zajęć, są dostępne w zakładce „Materiały do pobrania”.

 • Istnieje możliwość, indywidualnych konsultacji, z nauczycielami, od danych przedmiotów.

 • Organizujemy także, zajęcia dodatkowe, np. z matematyki, dla naszych maturzystów.

 • Nasi uczniowie, mają również możliwość skorzystania, ze szkolnej biblioteki, w której mogą bezpłatnie wypożyczyć podręczniki, na cały rok szkolny.

Przedmioty, których będą się Państwo uczyli, w Liceum:

 1. Język polski.

 2. Język obcy (do wyboru, w zależności od ilości chętnych na dany język, grupa minimum 15 osób, w jednej klasie).

 3. Historia.

 4. WOS.

 5. Podstawy przedsiębiorczości.

 6. Geografia.

 7. Biologia.

 8. Chemia.

 9. Fizyka.

 10. Matematyka.

 11. Informatyka.

 

3. Płatności

    Czesne w naszej szkole, wynosi 50 zł miesięcznie! Zapraszamy wszystkich kandydatów, dopóki są jeszcze wolne miejsca!

 • Bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do WKU i ZUS itp., a także, szkolne legitymacje i indeksy.

 • Nie pobieramy żadnych opłat za egzaminy, w ciągu roku szkolnego!!!

Do szkoły, przyjmujemy osoby od lat 18 do 100, wszyscy są traktowani sprawiedliwie,

u nas nie ma „równych i równiejszych”.