Komunikat z dnia 03.03.2018

 Szanowni Uczniowie! Drobna odpłatność!

 Przypominamy, że miesięczne czesne, w wysokości 50 zł, mogą Państwo wpłacać, na konto szkoły:                                           PKO BP Oddział w Krakowie: 24 1020 2892 0000 5302 0652 3320, do 20 dnia każdego miesiąca. Prosimy o podanie w   przelewie imienia i nazwiska oraz klasy. 

Przypominamy, o obowiązkowych obecnościach na lekcjach (50 % w miesiącu) i składaniu podpisów, w dziennikach lekcyjnych!!! Odpłatność, nie zwalnia Państwa, ze składania podpisów!

 

AKTUALNE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM, W ROKU SZKOLNYM 2017/18
KL. I C – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 31, II p.  
Kl. II A – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 34, III p.  
Kl. II B – (LO PO ZSZ), s. 32, III p.  
 KL. III D – (LO PO ZSZ), s. 29, II p.  
Kl. III E – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 35, III p.  
Terminy zjazdów w semestrze letnim, w roku szkolnym 2017/18

PODANIE O WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, DLA WSZYSTKICH KLAS LICEUM

WYKAZ LEKTUR, Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY, DO EGZAMINU MATURALNEGO

(POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)