SZANOWNI MATURZYŚCI!  ŚWIADECTWA MATURALNE!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że świadectwa z maturalnych egzaminów poprawkowych, będą rozdawane w sekretariacie szkoły, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17,  w dniu 11 września 2018, od godziny 13.00. Zapraszamy.                       Jednocześnie, z przykrością Państwa informujemy, że nasza szkoła kończy swoją działalność, z powodu wprowadzenia od stycznia b.r. nowych przepisów, które zakładają m.in., wypłacanie pełnej kwoty dotacji, dopiero po zdaniu przez Państwa matury, co spowodowało, iż prowadzenie szkoły, stało się z przyczyn ekonomicznych niemożliwe.  Jeżeli w przyszłym roku szkolnym, chcieliby Państwo ponownie zdawać maturę, to prosimy o złożenie deklaracji maturalnej do dnia 30 września 2018 roku, bezpośrednio do OKE w Krakowie na os. Szkolnym 37.                                                           Życzymy Państwu powodzenia i dziękujemy, za wspólnie spędzony czas.

Dyrekcja X LO dla Dorosłych

Szanowni Uczniowie!

 Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że nasze Liceum zakończyło swoją działalność. Obecnie, nie przeprowadzamy naboru, do żadnej   z klas. Wszystkich naszych uczniów, którzy są zainteresowani odebraniem arkuszy ocen oraz innych dokumentów, zapraszamy do naszego sekretariatu, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17. W październiku 2018 roku, dokumentacja będzie przekazana do archiwum Kuratorium Oświaty, a zatem ci uczniowie, którzy nie zdążą jej odebrać do końca września b.r., będą musieli się udać do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Dziękujemy Państwu, za wybranie naszej szkoły, obdarzenie nas zaufaniem i mile spędzony czas.  Życzymy Państwu wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne X LO dla Dorosłych im. St. Wyspiańskiego

 

 

 

Szanowni Maturzyści! Dyrekcja szkoły, uprzejmie zawiadamia, że świadectwa maturalne oraz informacje, o zdanym egzaminie, będą dostępne w sekretariacie szkoły,
od dnia 27 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy!