SZANOWNI UCZNIOWIE! EGZAMINY POPRAWKOWE Z PRZEDMIOTÓW NIEZALICZONYCH W SEMESTRZE LETNIM!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że egzaminy poprawkowe z niezaliczonych przez Państwa przedmiotów w semestrze letnim, odbędą się dnia 18 sierpnia, o godz. 17.00, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17. Zapraszamy Państwa do sekretariatu, po zakres materiału, do danego przedmiotu.

  SZANOWNI MATURZYŚCI!  EGZAMIN POPRAWKOWY!

  Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że maturalne egzaminy poprawkowe, odbędą się dnia 21 sierpnia 2018 roku, o     godzinie 9.00 ( należy przyjść, przynajmniej pół godziny wcześniej ). Miejsce zdawania egzaminów: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1. Egzaminy odbędą się w następujących salach:                                                                                       nr 53 ( parter, prawe skrzydło ),  nr 315 ( III p., winda nr 2 ),  nr 232 ( j. angielski, windą nr 2, trzeba wjechać na II p., ciąg sal po lewej stronie ).

 Komunikat z dnia 03.03.2018

 Szanowni Uczniowie! Drobna odpłatność!

 Przypominamy, że miesięczne czesne, w wysokości 50 zł, mogą Państwo wpłacać, na konto szkoły:                                           PKO BP Oddział w Krakowie: 24 1020 2892 0000 5302 0652 3320, do 20 dnia każdego miesiąca. Prosimy o podanie w   przelewie imienia i nazwiska oraz klasy. 

KOMUNIKAT Z 08.11.2017 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie przypomina, o obowiązkowej frekwencji, w wymiarze 50 %, w danym miesiącu, licząc godzinowo! Prosimy, o składanie podpisów, na listach obecności, znajdujących się w dziennikach lekcyjnych, na każdych zajęciach, czytelnym nazwiskiem!

KOMUNIKAT Z 08.11.2017 r.

Szanowni Uczniowie!

Prosimy, o niepalenie papierosów na terenie szkoły! Obowiązuje surowy zakaz!

UWAGA! KLASY MATURALNE! HARMONOGRAM MATUR PISEMNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że został opublikowany przez OKE, harmonogram matur pisemnych, który znajduje się poniżej. Prosimy, o zapoznanie się z terminami matur:

pdf_ico

KOMUNIKAT Z 01.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

W zakładce „Matury”, znajdują się tablice matematyczne, z których należy korzystać, na lekcjach matematyki. Prosimy, o wydrukowanie ich i przynoszenie, na zajęcia.

 

 

Szanowni Maturzyści! Dyrekcja szkoły, uprzejmie zawiadamia, że świadectwa maturalne oraz informacje, o zdanym egzaminie, będą dostępne w sekretariacie szkoły,
od dnia 27 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy!