Komunikat z 11.04.2018

Szanowni Maturzyści!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego, wraz z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły średniej, dla klas maturalnych, odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 roku, o godzinie 18.00 w sali nr 53, w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Rajskiej 1 ( pierwsza przecznica w lewo z ul. Karmelickiej ). Przypominamy Państwu, o uzyskaniu wszystkich zaliczeń, podczas ostatniego zjazdu oraz o obecności na zajęciach!

 Komunikat z dnia 03.03.2018

 Szanowni Uczniowie! Drobna odpłatność!

 W związku z wprowadzeniem przez MEN, nowej ustawy o Finansowaniu zadań oświatowych, która zakłada, że szkoły dla dorosłych, będą otrzymywały właściwą kwotę dotacji, dopiero po zdaniu przez uczniów matury, zdecydowaliśmy, o tymczasowym wprowadzeniu   opłaty, poczynając od marca, w wysokości 50 zł miesięcznie, płatnej na konto szkoły: PKO BP Oddział w Krakowie: 24 1020 2892 0000 5302 0652 3320,     do 20 dnia każdego miesiąca. Prosimy o podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska oraz klasy.  Przepraszamy, ale jest to spowodowane czynnikami niezależnymi od nas.

Przypominamy, o obowiązkowych obecnościach na lekcjach (50 % w miesiącu) i składaniu podpisów, w dziennikach lekcyjnych!!! Odpłatność, nie zwalnia Państwa, ze składania podpisów!

 

AKTUALNE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM, W ROKU SZKOLNYM 2017/18
KL. I C – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 31, II p.  
Kl. II A – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 34, III p.  
Kl. II B – (LO PO ZSZ), s. 32, III p.  
 KL. III D – (LO PO ZSZ), s. 29, II p.  
Kl. III E – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 35, III p.  
Terminy zjazdów w semestrze letnim, w roku szkolnym 2017/18

PODANIE O WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, DLA WSZYSTKICH KLAS LICEUM

WYKAZ LEKTUR, Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY, DO EGZAMINU MATURALNEGO

(POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)