Szanowni uczniowie! ZALICZENIA!!!

 Zbliża się koniec semestru zimowego. Przypominamy Państwu, o konieczności uzyskania wszystkich zaliczeń, do końca stycznia 2018 roku!   W ramach sesji poprawkowej, mogą Państwo zdawać jedynie dwa przedmioty, których nie zdążyli Państwo zaliczyć, z przyczyn losowych. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to koniecznie należy złożyć podanie do sekretariatu szkoły ( wzór podania, znajduje się w zakładce „Do pobrania” ). Uczniowie, którzy nie zaliczą terminowo wszystkich przedmiotów, będą skreślani z listy uczniów. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.

Terminy egzaminów poprawkowych z poszczególnych przedmiotów, to 10 i 11 lutego oraz 24 i 25 lutego. Proszę się skontaktować w tej sprawie z dyrektorem szkoły oraz z nauczycielami, których adresy mailowe, są na stronie w zakładce „Grono pedagogiczne.”

Przypominamy, o obowiązkowych obecnościach na lekcjach (50 % w miesiącu) i składaniu podpisów, w dziennikach lekcyjnych!!!

 

AKTUALNE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM, W ROKU SZKOLNYM 2017/18
KL. I C – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 31, II p.  
Kl. II A – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 34, III p.  
Kl. II B – (LO PO ZSZ), s. 32, III p.  
 KL. III D – (LO PO ZSZ), s. 29, II p.  
Kl. III E – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 35, III p.  
Terminy zjazdów w semestrze letnim, w roku szkolnym 2017/18

PODANIE O WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, DLA WSZYSTKICH KLAS LICEUM

WYKAZ LEKTUR, Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY, DO EGZAMINU MATURALNEGO

(POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)