Komunikat z 17.01.2018 r.

 

Szanowni uczniowie! ZALICZENIA!!!

Zbliża się koniec semestru zimowego. Przypominamy Państwu, o konieczności uzyskania wszystkich zaliczeń, do końca stycznia 2018 roku! W ramach sesji poprawkowej, mogą Państwo zdawać jedynie dwa przedmioty, których nie zdążyli Państwo zaliczyć, z przyczyn losowych. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to koniecznie należy złożyć podanie z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu do sekretariatu szkoły ( wzór podania, znajduje się w zakładce „Do pobrania” ). Uczniowie, którzy nie zaliczą terminowo wszystkich przedmiotów, będą skreślani z listy uczniów. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.

Terminy egzaminów poprawkowych z poszczególnych przedmiotów, to 10 i 11 lutego oraz 24 i 25 lutego. Proszę się skontaktować w tej sprawie z dyrektorem szkoły oraz z nauczycielami, których adresy mailowe, są na stronie w zakładce „Grono pedagogiczne.”

 

Szanowni Maturzyści! Deklaracje maturalne!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie podpisywania ostatecznych deklaracji maturalnych, w których mogą Państwo jeszcze dokonywać zmian. Prosimy zatem wszystkich maturzystów, o przybycie do szkolnego sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 7 lutego 2018 roku i podpisanie deklaracji ostatecznej.

 

Komunikat z 22.12.2017

Szanowni Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Do pobrania,” zostały zamieszczone terminy zjazdów, na semestr letni, w roku szkolnym 2017/2018.

 

KOMUNIKAT Z 08.11.2017 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie przypomina, o obowiązkowej frekwencji, w wymiarze 50 %, w danym miesiącu, licząc godzinowo! Prosimy, o składanie podpisów, na listach obecności, znajdujących się w dziennikach lekcyjnych, na każdych zajęciach, czytelnym nazwiskiem!

KOMUNIKAT Z 08.11.2017 r.

Szanowni Uczniowie!

Prosimy, o niepalenie papierosów wewnątrz szkoły! Obowiązuje surowy zakaz!

UWAGA! KLASY MATURALNE!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że do dnia 30 września 2017 roku, należy złożyć w sekretariacie szkoły, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17, wypełnioną deklarację maturalną (dokument znajduje się poniżej), wraz z wydrukowanym dowodem przelanej opłaty, na konto szkoły: PKO BP Oddział w Krakowie: 24 1020 2892 0000 5302 0652 3320, w wysokości 150 zł (uczniowie, którzy zapisali się we wrześniu br., uiszczają opłatę w wysokości 200 zł), z dopiskiem: „Opłata na poczet organizacji matur, w maju 2018 roku.” Prosimy, o wpisanie w tytule przelewu, imienia i nazwiska oraz klasy, do której Państwo uczęszczają.
Absolwenci z poprzednich lat, są zobowiązani do wypełnienia deklaracji maturalnej do dnia 30 września br., w sekretariacie szkoły (deklaracja jest na innym druku) oraz do przelania kwoty w wysokości 200 zł, na podane wyżej, konto szkoły.
Deklaracja maturalna:

 

UWAGA! KLASY MATURALNE! HARMONOGRAM MATUR PISEMNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że został opublikowany przez OKE, harmonogram matur pisemnych, który znajduje się poniżej. Prosimy, o zapoznanie się z terminami matur:

pdf_ico

KOMUNIKAT Z 01.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

W zakładce „Matury”, znajdują się tablice matematyczne, z których należy korzystać, na lekcjach matematyki. Prosimy, o wydrukowanie ich i przynoszenie, na zajęcia.

 

 

Szanowni Maturzyści! Dyrekcja szkoły, uprzejmie zawiadamia, że świadectwa maturalne oraz informacje, o zdanym egzaminie, będą dostępne w sekretariacie szkoły,
od dnia 27 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy!