KOMUNIKAT Z 08.11.2017 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie przypomina, o obowiązkowej frekwencji, w wymiarze 50 %, w danym miesiącu, licząc godzinowo! Prosimy, o składanie podpisów, na listach obecności, znajdujących się w dziennikach lekcyjnych, na każdych zajęciach, czytelnym nazwiskiem!

KOMUNIKAT Z 08.11.2017 r.

Szanowni Uczniowie!

Prosimy, o niepalenie papierosów wewnątrz szkoły! Obowiązuje surowy zakaz!

UWAGA! KLASY MATURALNE!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że do dnia 30 września 2017 roku, należy złożyć w sekretariacie szkoły, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17, wypełnioną deklarację maturalną (dokument znajduje się poniżej), wraz z wydrukowanym dowodem przelanej opłaty, na konto szkoły: PKO BP Oddział w Krakowie: 24 1020 2892 0000 5302 0652 3320, w wysokości 150 zł (uczniowie, którzy zapisali się we wrześniu br., uiszczają opłatę w wysokości 200 zł), z dopiskiem: „Opłata na poczet organizacji matur, w maju 2018 roku.” Prosimy, o wpisanie w tytule przelewu, imienia i nazwiska oraz klasy, do której Państwo uczęszczają.
Absolwenci z poprzednich lat, są zobowiązani do wypełnienia deklaracji maturalnej do dnia 30 września br., w sekretariacie szkoły (deklaracja jest na innym druku) oraz do przelania kwoty w wysokości 200 zł, na podane wyżej, konto szkoły.
Deklaracja maturalna:

 

UWAGA! KLASY MATURALNE! HARMONOGRAM MATUR PISEMNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że został opublikowany przez OKE, harmonogram matur pisemnych, który znajduje się poniżej. Prosimy, o zapoznanie się z terminami matur:

pdf_ico

 

 

KOMUNIKAT Z 01.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

W zakładce „Matury”, znajdują się tablice matematyczne, z których należy korzystać, na lekcjach matematyki. Prosimy, o wydrukowanie ich i przynoszenie, na zajęcia.

 

 

Szanowni Maturzyści! Dyrekcja szkoły, uprzejmie zawiadamia, że świadectwa maturalne oraz informacje, o zdanym egzaminie, będą dostępne w sekretariacie szkoły,
od dnia 27 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy!